drs. T.J.F.M. Bovens (CDA) 1

Theo Bovens (1959) is vanaf 13 juni 2023 lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer. Hij is sinds 13 juni 2023 fractievoorzitter.

Contact: theo.bovens@eerstekamer.nl


Personalia

 • geboren te Maastricht, 1 oktober 1959
 • gehuwd

 

kinderen

 • 1 dochter

 

woonplaats

 • Maastricht, Limburg

 


Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • beschrijving: De Stichting eert de Amerikaanse bevrijders uit WO2, m.n. hen die sneuvelden en begraven liggen in Margraten. In het weekend na 12 september (de dag dat in 1944 de bevrijding van Nederland in Mesch begon) wordt het Liberation Concert georganiseerd op het kerkhof, met óf de Philharmonie Zuidnederland óf één van de Nederlandse militaire orkesten.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Op het Amerikaans Oorlogskerkhof te Margraten liggen aantal zwarte soldaten begraven. De laatste jaren is er meer aandacht voor de rol van Black Liberators in de bevrijding van Europa in een gesegregeerd leger. Met steun van de Amerikaanse ambassade loopt divers historisch onderzoek. Samen met het doel eerbetoon is deze taak ondergebracht in een aparte rechtspersoon. www.blackliberators.nl

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: De Janivostichting is een landelijk charitatief fonds dat zich richt op drie doelgoepen: jeugd en cultuur, jeugd en gezondheid (onderzoek) en maatschappelijke structuurversterking; zie www.janivo.nl (vergaderfrequentie 4x p.j.)

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: presentiegelden en onkostenvergoeding

 • beschrijving: Marc Cornelissen, afkomstig uit Kerkrade, was een bekend Nederlandse poolreiziger en zeer begaan met ons klimaat. Zijn drive leeft voort in deze Award die jaarlijks wordt toegekend aan een beginnend ondernemer op het terrein van duurzaamheid. Er is een onafhankelijke jury. Het bestuur behartigt de organisatorische zaken. Zie www.marccornelissenbrightlandsaward.com

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: De Vereniging heeft tot doel de bevordering van de devotie voor Sint Servaas; voornaamste activiteit: de organisatie van de zevenjaarlijkse Heiligdomsvaart te Maastricht. De Vereniging telt circa 40 leden. De Heiligdomsvaart-organisatie zal uiteindelijk uit zo'n 200 vrijwilligers en 2000 participanten bestaan. Verwachte deelname van publiek: circa 125.000 personen.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Bijzondere Leerstoel 'Geschiedenis van hedendaags Katholicisme', bekostigd door de Van der Tweel Foundation, bij de Faculteit Theologie van Tilburg University. RvT ziet toe op onafhankelijkheid.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Toneelgroep Maastricht is een landelijk BIS-gezelschap, vestigingsplaats Maastricht. Brengt betekenisvolle verhalen via verschillende podia, doet aan talentontwikkeling en educatie. Zie www.toneelgroepmaastricht.nl

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: vakatiegeld voor vergaderingen; bestuursleden zien vrijwillig af van uitbetaling

 • beschrijving: Stg. Thomas More vormt een netwerk van academici en studenten die vanuit de katholieke intellectuele traditie over het eigen vakgebied heen verdieping zoeken. Er worden bijv. webinars en symposia georganiseerd, en visiting professorships en bijzondere leerstoelen benoemd. Zie: www.thomasmore.nl

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Zuyd Hogeschool is een middelgrote brede HBO-instelling met vestigingsplaatsen Maastricht, Heerlen en Sittard. Binnen RvT lid commissie Onderwijs/Onderzoek

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: conform wettelijke regels

 • beschrijving: Kansfonds is een landelijk charitatief fonds waaruit projecten worden gefinancierd tbv de kwetsbaren in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Inspiratiebron is het Katholiek Sociaal Denken. Focus ligt o.a. op dak- en thuislozen (Iedereen een Thuis).

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

  toelichting: reiskosten en presentiegeld (waarvan wordt afgezien)

 • beschrijving: 10x per jaar schrijf ik een column in dit Limburgs familiemagazine (oplage 145.000), verschijnt tevens op www.theobovens.nl

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Deze chartitatieve stichting richt zich op noden in de terreinen armoede, cultuur, maatschappij en jeugd In Maastricht en onmiddelijke omgeving. Vergaderfrequentie 6x p.j.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: De JCN stichting is een klein regionaal charitatief fonds in Limburg dat uit de rente van een legaat ondersteuning biedt aan eenzame, onvermogende 70-plussers in de provincie, i.h.b. Maastricht en Sittard. Vergaderfrequentie 5x p.j.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: voor een overzicht van de actuele lijst van lidmaatschappen CvA, Beschermheerschappen enzovoort verwijs ik naar www.theobovens.nl/curriculum-vitae

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

afgesloten

 • beschrijving: De Stichting DRVW is opgericht om de discussie over (nieuwe vormen van) democratie te bevorderen. Met name om in opdracht van BZK het democratiefestival te organiseren. In 2022 geschiedde dit voor het eerst met 'Grondfest' in Nijmegen. Nu BZK afziet van een nieuwe editie, heeft de stichting besloten zich ultimo december 2023 op te heffen.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee


Opleidingen

voortgezet onderwijs

 • Gymnasium alpha, Henric van Veldekecollege Maastricht

wetenschappelijk onderwijs

 • Geschiedenis, Katholieke Universiteit Nijmegen

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 13 juni 2023
 • beschrijving: burgemeesterschap, inclusief voorzitter Veiligheidsregio Twente en diverse regionale verbanden, bestuur Euregio enzovoort

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: conform wettelijke regels

 • beschrijving: Het IPO is het samenwerkingsverband van de 12 Provincies. Naast een eigen ondersteuningsorganisatie (BIJ12) functioneert een stafbureau in Den Haag waar de vele overlegorganen van het IPO worden gefaciliteerd. Het IPO werkt ook als kennismakelaar en lobby-orgaan, en vormt met Unie van Waterschappen en VNG het bestuurlijk overleg met het Kabinet. De voorzitter is boegbeeld en aanspreekpunt .

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: De 9-koppige RvC vervult in collegialiteit alle wettelijke toezichtstaken. Intern hadden 4 RvC leden meer het aandachtsgebied van de klantengroepen, 5 meer de bancaire/financiële zaken. Ik was RvC lid met bijzondere relatie met de medezeggenschap (OR). Commissarissen worden door DNB vooraf getoetst op kennis van de bancaire sector en strategische risico's.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: conform regeling BNGbank

 • beschrijving: voor een accuraat verslag van de werkzaamheden zie de 10 jaarverslagen via www.limburg.nl

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: conform wettelijke regels

 • beschrijving: De SER adviseert de overheid op het brede terrein van sociale en economische vraagstukken; kroonleden zijn vaak voorzitter van adviestrajecten; ik zat o.a. de adviestrajecten mbt ZZP'ers en Jeugdzorg voor; 3 benoemingsperiodes van 2 jaar.

  advieswerk: ja

  sector: overheid

  bezoldigd: ja

  toelichting: conform SER-regels; alle inkomsten stond ik af aan Open Universiteit, en later Provincie Limburg

 • beschrijving: Eén van de 14 Nederlandse researchuniversiteiten, werkt in Nederland en Vlaanderen, werkt met afstandsonderwijs en e-learning, Nederlandstalig; CvB van 3 leden met Rector Magnificus (Onderwijs/Onderzoek) en vice-voorzitter (Organisatie).

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: conform de wettelijke regels

 • beschrijving: Eén van de 14 Nederlandse researchuniversiteiten, werkt voor Nederland en Vlaanderen, hanteert afstandsonderwijs en e-learning; als vice-voorzitter verantwoordelijk voor o.a. organisatiekant

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: conform wettelijke regels

 • beschrijving: portefeuilles Sociale en Economische Zaken (waaronder Arbeidsmarkt, Sociale Werkvoorziening enz.).

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: conform wettelijke regels

 • beschrijving: Verantwoordelijk voor onderzoeksbeleid, diverse onderzoeksinstituten, huisvesting, veiligheid, media, ICT. Tijdens 1e periode wethouderschap formeel met onbetaald verlof.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: conform CAO

 • beschrijving: Raadslid 1986-1990 (Publieke Werken/Sport), Fractievoorzitter 1990-1994 (AZ), wethouder (monistisch stelsel) 1994-2002.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: conform wettelijke regels

 • beschrijving: De zelfstandige jongerenorganisatie van het CDJA wordt ondersteund door een klein bureau, dat de organisatorische zaken regelt. Mijn takenpakket bevatte vrijwel alle niet-politieke zaken zoals het oprichten en begeleiden van afdelingen, communicatie, campagne, organisatie ALV/congres, introductie nieuwe leden etc.; formeel in 32 uur per week

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: conform CAO-welzijnswerk

 • beschrijving: Voor een overzicht van diverse afgesloten nevenfuncties (zoals RvC MECC of voorzitter LSO) verwijs ik naar www.theobovens.nl/curriculum-vitae

  advieswerk: ja

  sector: varia

  bezoldigd: ja

  toelichting: soms vacatiegeld of onkostenvergoeding, meestal onbezoldigd

andere activiteiten

 • beschrijving: De Vereniging heeft tot doel de bevordering van de devotie voor Sint Servaas; voornaamste activiteit: de organisatie van de zevenjaarlijkse Heiligdomsvaart te Maastricht. De Vereniging telt circa 40 leden. De Heiligdomsvaart-organisatie zal uiteindelijk uit zo'n 200 vrijwilligers en 2000 participanten bestaan. Verwachte deelname van publiek: circa 125.000 personen.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee


Partijpolitieke functies

afgesloten

 • beschrijving: Het CDA-WI doet onderzoek naar de vertaling van de christen-democratische uitgangspunten en waarden naar politieke opvattingen en handelingsperspectief. Het WI kent een kleine staf en een groot netwerk en geeft het kwartaalblad CD-Verkenningen uit.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Raadslid 1986-1990 (Publieke Werken/Sport), Fractievoorzitter 1990-1994 (AZ), wethouder (monistisch stelsel) 1994-2002.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: conform wettelijke regels


Publicaties

 • Zie www.theobovens.nl

Onderscheidingen

ridderorden

 • Ridder in de Orde van Oranje Nassau, 1 april 2002

overige onderscheidingen en prijzen

 • Erespeld in goud Stichting Euriade, 1 december 2021
 • Eremedaille in Goud van de Stad Maastricht, 20 juli 2022
 • Erepenning van de Provincie Limburg, 15 september 2021
 • Eremedaille in Zilver van de Stad Maastricht, 15 januari 2003

Reizen

 • doel: werkbezoek Kamercommissie EUZA

  bekostiger: Eerste Kamer


Geschenken

 • betaald door: Stichting Promotie Aspergerie en LLTB

  waarde: circa 150 euro

 • betaald door: ITEM

  waarde: 75

 • betaald door: MECC

  waarde: naar gebruik

 • betaald door: Het Oolder Convent (na lezing)

  waarde: 100 euro

 • betaald door: Gemeente Enschede

  waarde: circa 100 euro

 • betaald door: Gemeente Maastricht

  waarde: 159,50


Anciënniteit

371 dagen
(13 juni 2023 tot heden)