verbergen  specifieke periode selecteren  28 november 2023

 • Verworpen
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het COA af te laten zien van het voornemen om 750 miljoen euro te investeren in opvangvoorzieningen (36.435 VI, C)
 • Verworpen
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het door het parlement gevraagde informatie inzake het COA te verstrekken (36.435 VI, B)
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2023 (Miljoenennota) (36.435 VI)
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023 (Voorjaarsnota) (36.350 VII)

21 november 2023

 • Aangenomen
  Gewijzigde motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over het ongedaan maken van de Inkomensondersteuning AOW en het opnieuw invoeren van IOAOW per 1 januari 2025 (36.350 IX / 36.350 XV, J)
 • Aangenomen
  Wijziging van de Participatiewet ten behoeve van de werkvoorzieningen voor visueel beperkten (36.245)
  Algemene stemmen, aangenomen
 • Aangenomen
  Brief van het College van Voorzitter en Ondervoorzitters met een voorstel tot vaststelling van een Regeling financiële ondersteuning fracties Eerste Kamer 2023 (CLX, A) (EK CLX A)
  Hamerstuk

14 november 2023