Verslagen commissie voor de VerzoekschriftenIn een verzoekschrift kan iemand de Kamer vragen een individuele kwestie te onderzoeken, nadat alle andere juridische wegen daarvoor al bewandeld zijn.

Dit betreft onder andere verzoeken van burgers om vrijstelling van belastingbetaling, huurconflicten of problemen met de studiefinanciering.

Een verzoekschrift dat bij de Eerste of Tweede Kamer binnenkomt wordt behandeld door de commissie voor de verzoekschriften in de betreffende Kamer.

De Commissie voor de Verzoekschriften beslist allereerst of een bepaald verzoek wel bij de Kamer op de juiste plek is. Zo ja, dan onderzoekt zij de in het verzoekschrift gestelde feiten.

Bij dat onderzoek kan de indiener gevraagd worden toelichting te geven.

De beslissing over een verzoekschrift wordt aan de Kamer voorgelegd. Meestal wordt het advies van de commissie overgenomen.


Verslagen uit vergaderjaar 2017/2018