Het Christen Democratisch Appèl is vanaf 1977 ononderbroken vertegenwoordigd in de Eerste Kamer.

Wilt u contact opnemen met de CDA-fractie, dan kunt u een bericht sturen aan cda@eerstekamer.nl.

Partijwebsite: www.cda.nl


Fractiebestuur

fractievoorzitter: Theo Bovens (sinds 13 juni 2023)
vice-fractievoorzitter: Greet Prins (sinds 13 juni 2023)
fractiesecretaris: Madeleine van Toorenburg (sinds 13 juni 2023)
penningmeester: Theo Rietkerk (sinds 13 juni 2023)

Samenstelling