35.466

Derde incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake noodpakket banen en economie 2.0 en COVID-19 crisismaatregel SUREDeze derde incidentele suppletoire begroting (ISB) Financiën bevat de verwerking van een deel van de in de brief Noodpakket banen en economie 2.0 van 22 mei 2020 (EK 35.420, G met bijlagen) beschreven noodmaatregelen in verband met de uitbraak van het coronavirus in de begrotingsstaat van het ministerie van Financiën voor het jaar 2020 (35.300 IX). Ook de Europese COVID-19 crisismaatregel SUREPDF-document van 19 mei 2020 wordt hiermee in de Financiënbegroting 2020 verwerkt.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 30 juni 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen, D66, VVD, CDA, ChristenUnie en Van Haga.

Tegen: SGP, FVD en PVV.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 juli 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: CDA, GroenLinks, D66, SP, PvdD. PvdA, ChristenUnie, OSF, VVD, 50PLUS.

Tegen: PVV, SGP, FVD en Fractie-Otten.

Dit voorstel is gezamenlijk behandeld met het wetsvoorstel Vijfde incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake COVID-19 crisismaatregelen ophoging IMF-middelen PRGT en EIB– pan-Europees garantiefonds, bijstelling IMF-middelen (35.492).


Kerngegevens

ingediend

20 mei 2020

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0 en COVID-19 crisismaatregel SURE)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni 2020. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni 2020.


Documenten

33