35.027

Overige fiscale maatregelen 2019Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2019 en bevat maatregelen die geen budgettaire gevolgen hebben, noodzakelijk zijn ten behoeve van het onderhoud van het fiscale stelsel en andere maatregelen die meer technisch van aard zijn. Dit betreft onder andere een aantal maatregelen in de invordering tegen verhaalsconstructies en een maatregel met betrekking tot het verwerken van kentekengegevens.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 15 november 2018 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en PVV.

Tegen: FVD en 50PLUS.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 december 2018 na stemming bij zitten en opstaan stemmen aangenomen.

Voor: SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, OSF, SP, D66 en PVV.

Tegen: PvdD en 50PLUS.

De plenaire behandeling van het voorstel door de Eerste Kamer, gezamenlijk met de andere wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2019, met het voorstel Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking (35.030) en met het voorstel Wet fiscale maatregel rijksmonumenten (34.556), vond plaats op 11 december 2018.

Op maandag 19 november 2018 werd voor de commissie door medewerkers van het ministerie van Financiën een technische briefing over het wetsvoorstel verzorgd.


Kerngegevens

ingediend

18 september 2018

titel

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2019)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2019, met dien verstande dat:

  • artikel I, onderdeel B, terugwerkt tot en met 1 januari 2015;
  • artikel XII, onderdelen C, D, E en F, terugwerkt tot en met 18 september 2018, 15.15 uur.

Documenten

45