34.556

Wet fiscale maatregel rijksmonumentenDit wetsvoorstel beoogt de omzetting van een belastinguitgave op de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het betreft de fiscale aftrek van uitgaven voor rijksmonumentenpanden in de inkomstenbelasting.

Op Prinsjesdag 2015 had het toenmalige kabinet al in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd een aantal specifieke maatregelen te onderzoeken die de uitvoering van het belastingstelsel kunnen vereenvoudigen. Hierbij is aangegeven onder meer te kijken naar de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden in de inkomstenbelasting, dit onder meer in overeenstemming met het advies van de Commissie inkomstenbelasting en toeslagen (commissie Van Dijkhuizen).

In de brief ‘Erfgoed telt’ die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op 22 juni 2018 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd zijn de overwegingen genoemd om de fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden af te schaffen en te vervangen door een subsidieregeling. De overwegingen zijn dat met een subsidieregeling de kwaliteit van de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden beter gewaarborgd wordt en er geen subsidiëring meer plaatsvindt van niet-monumentaal onderhoud waardoor budgettaire ruimte ontstaat om de bestaande Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) te versterken.

Het wetsvoorstel maakte oorspronkelijk deel uit van het pakket Belastingplan 2017 en had toen als citeertitel 'Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing'. Een maatregel tot afschaffing van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven is met de nota van wijziging (TK, 14) van 21 september 2018 uit het onderhavige wetsvoorstel gehaald.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 16 oktober 2018 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, D66, VVD, CDA, ChristenUnie en FVD.

Tegen: PvdA, PVV en SGP.

De FVD-fractie heeft na de stemming aangegeven geacht te willen worden tegen het wetsvoorstel te hebben gestemd.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 december 2018 na stemming bij zitten en opstaan stemmen aangenomen.

Voor: SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en D66.

Tegen: PVV.

De tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel ingediende motie-Bruijn (VVD) c.s. over zekerheid vooraf over subsidie bij ingrepen van meer dan € 70.000 Euro (EK, F) is op 18 december 2018 met algemene stemmen aangenomen.

De plenaire behandeling van het voorstel door de Eerste Kamer, gezamenlijk met de wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2019 en met het voorstel Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking (35.030), vond plaats op 11 december 2018.


Kerngegevens

ingediend

20 september 2016

titel

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden (Wet fiscale maatregel rijksmonumenten)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari 2019.


Documenten

61
Bladeren:
[1-50] [51-61] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-61] documenten