Wet compensatie wegens selectie aan de poort (36.424); verslag (EK, A)