Wet differentiatie overdrachtsbelasting (35.576); voorlopig verslag (EK, B)