35.576

Wet differentiatie overdrachtsbelastingDit voorstel wijzigt de Wet op belastingen van rechtsverkeer en beoogt de positie van koopstarters te verstevigen ten opzichte van andere kopers, zoals beleggers, zodat zij meer kans maken op een koopwoning. Om dit te bereiken wordt een differentiatie van de overdrachtsbelasting voorgesteld. Deze differentiatie moet ertoe leiden dat er een verschuiving van de vraag plaatsvindt binnen het bestaande aanbod, waarmee een groep kopers (starters) ten koste van een andere groep kopers (beleggers) wordt geholpen.

De vrijstelling van overdrachtsbelasting bereikt dat koopstarters onder een bepaalde leeftijd en die de woning als hoofdverblijf gaan gebruiken minder lang hoeven te sparen voor het kunnen betalen van hun kosten koper. Om deze maatregel te financieren wordt de reikwijdte van het verlaagde tarief van twee procent beperkt tot alleen burgers die de woning als hoofdverblijf gaan gebruiken. Beleggers zullen hiervoor niet langer in aanmerking zullen komen voor dit verlaagde tarief, waardoor hun positie op de woningmarkt verzwakt. Dit versterkt de positie van alle kopers die de woning als hoofdverblijf gaan gebruiken (ook doorstromers) ten opzichte van beleggers. Daarbovenop wordt het algemene tarief verder verhoogd naar acht procent. Dit algemene tarief gaat gelden voor de aankoop van niet-woningen, zoals bedrijfspanden, en woningen die voor andere doeleinden dan voor gebruik als hoofdverblijf.

Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2021.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 12 november 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en PVV.

Tegen: SP, FVD, Van Haga, PvdD en Van Kooten-Arissen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 december 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PVV en ChristenUnie.

Tegen: Fractie-Van Pareren, FVD, SP en PvdD.


Kerngegevens

ingediend

15 september 2020

titel

Wijziging van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (Wet differentiatie overdrachtsbelasting)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.


Documenten

61
Bladeren:
[1-50] [51-61] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-61] documenten