Drs. F.W.J. Holterhues (ChristenUnie)Drs. F.W.J. Holterhues (ChristenUnie)

Eric Holterhues (1972) is vanaf 13 juni 2023 lid van de ChristenUnie-fractie in de Eerste Kamer. Hij is sinds 13 juni 2023 penningmeester.

Contact: eric.holterhues@eerstekamer.nl


Personalia

 • geboren te Rotterdam, 16 mei 1972
 • samenwonend

 

woonplaats

 • Utrecht, Utrecht

 


Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • beschrijving: KRO-NCRV is een Nederlandse omroepvereniging

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Het Laudato Si’-Instituut voor integrale ecologie doet vanuit een integraal en discipline-overstijgend perspectief academisch onderzoek naar duurzaamheid en rechtvaardigheid. Daarbij is niet alleen aandacht voor chemische, technische en biologische aspecten, maar ook voor de politieke, economische, filosofische, ethische en spirituele dimensie van de ecologische crisis.

  advieswerk: ja

  sector: Onderwijs

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: FMO is een Nederlandse ontwikkelingsbank en investeert in ondernemers in ontwikkelende en opkomende economieën. Het is de missie van FMO de levens van mensen duurzaam te verbeteren. De Director Partnerships for Impact is verantwoordelijk voor alle financieringen voor en met derden.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

afgesloten

 • beschrijving: Oikocredit Nederland werkt aan bewustwording in Nederland rond armoede vraagstukken in Latijns Amerika, Afrika en Azië en de impact van microkrediet, communiceert over het werk van Oikocredit International en trekt beleggers aan in het Oikocredit Nederland Fonds.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja


Opleidingen

voortgezet onderwijs

 • VWO-B, Sint-Montfortcollege

wetenschappelijk onderwijs

 • Diverse vakken in communicatie en pr, Radboud Universiteit
 • Diverse vakken in economie, beleid en management, Universiteit Utrecht
 • Systematische Theologie, Katholieke Theologische Universiteit

post-academisch onderwijs

 • Leergang voor Commissarissen en Toezichthouders, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Certificate in Arts Administration, School of Continuing and Professional Studies, New York University
 • Masterclass voor gevorderden in Financiering, zekerheden en insolventie, Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs, Faculteit Rechten, Radboud Universiteit
 • Diverse vakken in marketing en management, School of Continuing and Professional Studies, New York University
 • Postdoctorale Master Elective Financieel Economisch Management, Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit Rotterdam

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 13 juni 2023
 • beschrijving: FMO is een Nederlandse ontwikkelingsbank en investeert in ondernemers in ontwikkelende en opkomende economieën. Het is de missie van FMO de levens van mensen duurzaam te verbeteren. De Director Partnerships for Impact is verantwoordelijk voor alle financieringen voor en met derden.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Oikocredit Nederland werkt aan bewustwording in Nederland rond armoede vraagstukken in Latijns Amerika, Afrika en Azië en de impact van microkrediet, communiceert over het werk van Oikocredit International en trekt beleggers aan in het Oikocredit Nederland Fonds.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Eindverantwoordelijk voor de businessunit met vier beleggingsfondsen die investeren in beursgenoteerde ondernemingen die voldoen aan de strikte duurzame en sociale criteria van Triodos.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Eindverantwoordelijk voor de businessunit voor het beleggen in de cultuursector. Fondsmanager van Triodos Cultuurfonds NV.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: De afdeling zakelijke relaties van Triodos Bank verleent financiële dienstverlening - waaronder kredietverlening - aan het midden- en kleinbedrijf in Nederland die passen bij de duurzame missie van Triodos Bank

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Relatiemanager in de zakelijke markt

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

andere activiteiten

 • beschrijving: KRO-NCRV is een Nederlandse omroepvereniging

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Het Laudato Si’-Instituut voor integrale ecologie doet vanuit een integraal en discipline-overstijgend perspectief academisch onderzoek naar duurzaamheid en rechtvaardigheid. Daarbij is niet alleen aandacht voor chemische, technische en biologische aspecten, maar ook voor de politieke, economische, filosofische, ethische en spirituele dimensie van de ecologische crisis.

  advieswerk: ja

  sector: Onderwijs

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Het museum stelt de voormalige schuilkerk ten toon en laat de relevantie van dit katholieke erfgoed voor deze tijden zien.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: De Gerrit Rietveld Academie is een hogeschool voor kunstvakonderwijs.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: De Jezuïeten zijn een internationale katholieke orde van priesters die leven volgens de spiritualiteit van Sint-Ignatius van Loyola.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het gebied van kunst, cultuur en media. De raad adviseert, zowel gevraagd als ongevraagd, over beleidskwesties en subsidieaanvragen. Meestal brengt de raad advies uit op verzoek van de minister van OCW.

  advieswerk: ja

  sector: Cultuur

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Adviescommissie om de toegang tot financiële dienstverlening voor de creatieve sector in Europa te vergroten.

  advieswerk: ja

  sector: Cultuur

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: De stadschouwburg is hét theater in Utrecht.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: De Universiteit voor Humanistiek is een kleine, onafhankelijke universiteit in Utrecht die zich in haar onderwijs en onderzoek laat inspireren door het humanisme.

  advieswerk: ja

  sector: Onderwijs

  bezoldigd: nee


Partijpolitieke functies

 • beschrijving: Het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie is de denktank van de partij.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

afgesloten

 • beschrijving: Het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie is de denktank van de partij.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee


Publicaties

 • Duurzame Economie, red. L. Plasterkamp, 2023
 • Onderstroom, Wij zijn de tijden, red A. de Wit en R. Steenvoorden, 2007

Onderscheidingen

buitenlandse onderscheidingen

 • Jerusalem Kruis, Heilige Stoel, 2016
 • Ruban Rouge, Orde van Malta, 2015

overige onderscheidingen en prijzen

 • Nationale sportmedaille van NOC*NSF, 2018
 • Kruis voor betoonde marsvaardigheid, 2017

Hobby's

 • sporten, cultuur

 


Reizen

 • doel: Werkbezoek van de vaste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL). Doel van het bezoek is om senatoren ter plekke kennis te laten maken met de zes eilanden en hun onderlinge verschillen. Het werkbezoek biedt context bij de belangrijke dossiers waarmee de commissie zich de komende jaren bezighoudt.

  bekostiger: Eerste Kamer


Geschenken

 • betaald door: Nederlandse Vereniging van Banken

  waarde: onbekend

 • betaald door: LTO Nederland

  waarde: onbekend

 • betaald door: Gereformeerde Bijbelstichting

  waarde: € 37,50

 • betaald door: Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba

  waarde: onbekend

 • betaald door: Provincie Zeeland

  waarde: waarde onbekend

 • betaald door: Ambassade van Israël

  waarde: onbekend

 • betaald door: provincie Utrecht

  waarde: onbekend

 • betaald door: Elsevier Weekblad

  waarde: € 24,99

 • betaald door: Gemeente Den Haag

  waarde: onbekend


Anciënniteit

371 dagen
(13 juni 2023 tot heden)