36.208

Intensivering kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning, afschaffing inkomensondersteuning AOW’ers en aanpassingen van het lage-inkomensvoordeelDit wetsvoorstel wijzigt de Wet op het kindgebonden budget om het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning deels structureel te verhogen, de Algemene Ouderdomswet en enkele andere wetten in verband met het afschaffen van de inkomensondersteuning voor AOW’ers (IOAOW) en de Wet tegemoetkomingen loondomein in verband met aanpassingen van het lage-inkomensvoordeel (LIV).

Het wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2023 c.a.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 10 november 2022 aangenomen.

Voor: GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, SGP en CDA.

Tegen: SP, BIJ1, PvdD, Lid Omtzigt, BBB, JA21, PVV, FVD en Groep Van Haga.

Lid Gündoğan was niet aanwezig bij de stemmingen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 december 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: PvdA, GroenLinks, D66, SGP, ChristenUnie, CDA en VVD.

Tegen: OSF, Fractie-Nanninga, SP, PvdD, Fractie-Otten, PVV, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop.

De stemmingen over de tijdens de plenaire behandeling ingediende moties vonden ook plaats op 20 december 2022.

De plenaire behandeling van de wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2023 en de wetsvoorstellen Fiscale verzamelwet 2023 (36.107), Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie (36.063), Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage (36.235), Wet excessief lenen bij eigen vennootschap (35.496) en Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten (35.929) vond plaats op 12 en 13 december 2022.

Op 14 november 2022 vond een technische briefing over de wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2023 c.a. plaats.

De Eerste Kamer heeft op 1 november 2022 de motie-Van Rooijen (50PLUS) over de ontkoppeling van de (toen nog twee) eigenstandige wetsvoorstellen (EK 36.200, Q) aangenomen. En op 29 november 2022 heeft de Kamer de motie-Van Rooijen c.s. over de inkomensondersteuning AOW (EK 36.200 AK) aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

20 september 2022

titel

Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget tot intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning, wijziging van de Algemene Ouderdomswet en enkele andere wetten in verband met het afschaffen van de inkomensondersteuning voor AOW’ers en wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein in verband met aanpassingen van het lage-inkomensvoordeel

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, met uitzondering van artikel V, dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2023, en met uitzondering van artikel Va, onderdeel B, dat in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en terugwerkt tot en met 1 januari 2022.


Documenten

54
Bladeren:
[1-50] [51-54] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-54] documenten