Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 9 maart 2021
1. 35527

Wet implementatie richtlijnen elektronische handel

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink) en CDA (Essers).

2. COM(2021)32 - Commissiemededeling: Het Europese economisch-financieel bestel: openheid, kracht en veerkracht stimuleren

De commissie besluit de EU-mededeling COM(2021)32 niet in behandeling te nemen.

3. 21.501-07 EK, CS

Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 15 en 16 februari 2021; Geannoteerde agenda van de Eurogroep en Ecofinraad van 15 en 16 maart 2021

De commissie besluit de brieven van 3 en 5 maart 2021 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren