35.573

Overige fiscale maatregelen 2021Dit voorstel wijzigt een aantal belastingwetten en bevat maatregelen waarvan het wenselijk is dat ze per 1 januari 2021 in werking treden. In het wetsvoorstel zijn maatregelen opgenomen ten behoeve van het noodzakelijke onderhoud van het fiscale stelsel en andere maatregelen die meer technisch van aard zijn. De maatregelen hebben geen budgettaire gevolgen.

Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2021.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 12 november 2020 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De plenaire behandeling van het voorstel door de Eerste Kamer vond plaats op 7 en 8 december 2020. Het voorstel is op 8 december 2020 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

15 september 2020

titel

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2021)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari 2021, met dien verstande dat:

 • a. 
  artikel IV voor het eerst toepassing vindt met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2021;
 • b. 
  artikel VIII toepassing vindt voordat artikel VIII van Overige fiscale maatregelen 2020 wordt toegepast;
 • c. 
  artikel X, onderdeel A, toepassing vindt voordat artikel III, onderdeel D, van het Belastingplan 2019 wordt toegepast;
 • d. 
  artikel XIA toepassing vindt voordat artikel X van de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord wordt toegepast.

Documenten

31