35.505

Zesde incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake Steunmaatregelen KLMDeze zesde incidentele suppletoire begroting (ISB) bevat de budgettaire verwerking van het voorgenomen steunpakket voor KLM in verband met de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus in de begrotingsstaat van het ministerie van Financiën voor het jaar 2020. De ministers van Financiën en van Infrastructuur en Waterstaat hebben het steunpakket aangekondigd en toegelicht in de brieven van 24 april 2020 (EK 29.232, A) en van 26 juni 2020 (EK 29.232, C).


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 1) is op 2 juli 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, Krol/Van Kooten-Arissen, PVV, FVD en Van Haga.

Tegen: SP, GroenLinks en PvdD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 juli 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: PVV, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP, OSF, FVD, VVD, 50PLUS en Fractie-Otten.

Tegen: GroenLinks, SP en PvdD.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 15 februari 2022 besloten het verslag van een schriftelijk overleg van 7 februari 2022 (EK 35.505 / 29.232, H) over de brief van de minister van Financiën en de minister van I&W van 21 januari 2022 ter aanbieding van de tweede periodieke rapportage van de staatsagent bij KLM (EK 35.505 / 29.232, G met bijlage) aan te houden tot een nog nader te bepalen moment.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 20 april 2021 de brief van de ministers van Financiën en van Infrastructuur en Waterstaat van 6 april 2021 (EK 29.232, D met bijlage) over de herkapitalisatie van Air France-KLM besproken en besloten de minister van Financiën te verzoeken om de woordvoerders staatsdeelnemingen (die zich beschikbaar hebben gesteld voor vertrouwelijke overleggen) nader vertrouwelijk te informeren, overeenkomstig de werkafspraken die de commissie en de minister eerder hebben vastgesteld.

Het vertrouwelijke overleg met de minister vond plaats op 8 juni 2021. Daarbij zijn ook de werkafspraken geëvalueerd.


Kerngegevens

ingediend

26 juni 2020

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake Steunmaatregelen KLM)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 26 juni 2020. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 26 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 26 juni 2020.


Documenten

54
Bladeren:
[1-50] [51-54] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-54] documenten