35.433

Tweede incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake COVID-19 crisismaatregel herverzekering leverancierskredietenIn deze tweede incidentele suppletoire begroting (ISB) wordt de begroting van het ministerie van Financiën voor het jaar 2020 (35.300 IX) gecorrigeerd in verband met de garantie “herverzekering leverancierskredieten”, een nieuwe garantie van de Staat als maatregel in de coronacrisis om te voorkomen dat de kortlopende kredietverlening in de private verzekeringssector stilvalt.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 1) is op 16 april 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, FVD en Van Haga.

Tegen: SP, PvdD en Van Kooten-Arissen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 april 2020 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 21 april 2020 ingediende motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over een vorm van schuldtransitie (EK, C) is op 12 mei 2020 aangehouden, op 11 mei 2021 nader aangehouden en op 18 mei 2021 ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

7 april 2020

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19 crisismaatregel herverzekering leverancierskredieten)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2020.


Documenten

39