In dit wetsvoorstel wordt per 2021 een bronbelasting geïntroduceerd die van toepassing zal zijn bij een rente- of royaltybetaling door een in Nederland gevestigd lichaam aan een in een laagbelastende jurisdictie gevestigd gelieerd lichaam en in misbruiksituaties. Deze bronbelasting dient ertoe te voorkomen dat Nederland nog langer wordt gebruikt als toegangspoort voor doorstroomactiviteiten naar laagbelastende jurisdicties en om het risico van belastingontwijking door het verschuiven van de (Nederlandse) belastinggrondslag naar laagbelastende jurisdicties te verkleinen.

Het wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2020.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 14 november 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: GroenLinks, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, SP, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, PvdA, PVV en Van Haga.

Tegen: FVD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 december 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: CDA, GroenLinks, D66, ChristenUnie, SGP, VVD, PVV, SP, PvdD, PvdA, OSF en 50PLUS.

Tegen: FVD en Fractie-Otten.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 26 oktober 2021 besloten de brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst van 13 oktober 2021 over de uitkomsten van de vergadering van het Inclusive Framework op 8 oktober 2021 over de herziening van het internationale belastingsysteem (EK 32.140 / 35.241 / 35.305, L met bijlagen) te betrekken bij de Algemene financiële beschouwingen en bij de behandeling van het pakket Belastingplan 2022.

De commissie heeft op 5 oktober 2021 de brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst van 30 september 2021 (EK 32.140 / 35.241 / 35.305, K) over de Nederlandse inzet tijdens de volgende plenaire vergadering van het Inclusive Framework en de verwachte budgettaire gevolgen van het akkoord voor Nederland besproken.

De commissie heeft op 22 juni 2021 het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst van 18 juni 2021 (EK 32.140 / 35.241 / 35.305, H) over de herziening van het internationale belastingsysteem besproken.

De commissie heeft besloten in te gaan op het aanbod van de staatssecretaris voor een technische briefing inzake de werking van beide pijlers in het OESO-project over een herziening van het internationale belastingsysteem en daarover bij brief van 25 juni 2021 de staatssecretaris geïnformeerd. Deze besloten briefing vond plaats op 28 september 2021.

De commissie heeft op 13 juli 2021 de brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst van 6 juli 2021 over het akkoord in het Inclusive Framework van de OESO inzake de herziening van het internationale belastingsysteem (EK 32.140 / 35.241 / 35.305, J) voor kennisgeving aangenomen en heeft besloten de technische briefing inzake het OESO-project af te wachten.

Op 18 november 2019 werd door medewerkers van het ministerie van Financiën voor de commissie een technische briefing over het wetsvoorstel verzorgd.


Kerngegevens

ingediend

17 september 2019

titel

Invoering van een bronbelasting op renten en royalty’s (Wet bronbelasting 2021)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.
  • 2. 
    In afwijking van het eerste lid treden artikel 7.2, onderdelen B en C, en artikel 7.3 in werking met ingang van 1 januari 2020, met dien verstande dat artikel 7.2, onderdeel B, voor het eerst toepassing vindt met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020.
  • 3. 
    In afwijking van het eerste lid treedt artikel 7.1 in werking met ingang van 1 januari 2022.

Documenten

54
Bladeren:
[1-50] [51-54] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-54] documenten