Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 4 december 2018
1. 35005

Rechten en verplichtingen inzake deelname aan betalings- en effectenafwikkelsystemen in derde-landen

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2. Pakket Belastingplan 2019, Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking en Wet fiscale maatregel rijksmonumenten

De leden van de fracties van CDA (Van Rij), SP (Köhler), SGP (Schalk) en 50PLUS (Nagel) leveren inbreng voor het verslag inzake het Pakket Belastingplan 2019. De leden van de fractie van de VVD sluiten zich aan bij de vragen van de leden van de CDA-fractie inzake het pakket Belastingplan; de leden van de VVD-fractie (Van de Ven) leveren voorts inbreng voor het verslag inzake de Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking. De leden van de CDA-fractie sluiten zich bij deze vragen van de leden van de VVD-fractie aan. Tevens leveren de leden van de CDA-fractie (Van Rij) inbreng voor het verslag inzake de Wet fiscale maatregel rijksmonumenten. De leden van de VVD-fractie (Bruijn) sluiten zich hierbij aan.

De commissie brengt eindverslag onder voorbehoud uit inzake de voorstellen Overige fiscale maatregelen 2019 (35.027), Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019 (35.029), Wet modernisering kleine ondernemersregeling (35.033) en de Wet implementatie artikel 1 richtlijn elektronische handel (35.032).

De commissie besluit tijdens de plenaire behandeling van voornoemde wetsvoorstellen geen indeling in tijdsblokken per wetsvoorstel te hanteren, maar te beraadslagen over het geheel als één pakket.

3. T02508

Toezegging Rapporteren over arbeidsproductiviteit (34.775/34.700)

De commissie besluit de brief van de minister van Financiën van 9 november jl. (34.775, AP) voor kennisgeving aan te nemen. Voorts besluit de commissie toezegging T02508 als openstaand te handhaven en de herhaalde toezegging van de minister van Financiën inzake de arbeidsproductiviteit, zoals gedaan tijdens de Algemene financiële beschouwingen op 20 november 2018, nieuw te registreren.

4. 21.501-07, X

Brief ter aanbieding van het verslag van de vergadering van de Eurogroep van 19 november 2018 (onder meer dossiers E170014, E180006, E150033 en E180029)

De commissie besluit het verslag van de Eurogroep van 19 november jl. (21.501-07, X) voor kennisgeving aan te nemen.

5. 21.501-07, Y

Geannoteerde agenda ten behoeve van de Eurogroep en Ecofin van 3 en 4 december 2018 (onder meer dossiers E180002, E180005, E180006 en E150033)

De commissie besluit de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofin van 3 en 4 december 2018 (21.501-07,Y) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren