Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 10 juli 2018
1. 34910

Wet toezicht trustkantoren 2018

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 11 september 2018.

2. 34950 IX

Jaarverslag en slotwet Financiën en Nationale Schuld 2017

De commissie brengt (blanco) eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

3. 34960 IX

Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2018 (voorjaarsnota)

De commissie brengt (blanco) eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

4. 34842

Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars

De leden van de fracties van D66 (Prast) en PvdA (Sent) leveren inbreng ten behoeve van het voorlopig verslag.

5. 34870

Wet bekostiging financieel toezicht 2019

De leden van de fracties van D66 (Prast), SP (Reuten) en PvdA (Sent) leveren inbreng ten behoeve van het voorlopig verslag.

6. 34775 IX, F

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over het begrotingsbeleid; Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2018

De commissie besluit het verslag van een schriftelijk overleg over het begrotingsbeleid (34775 IX,F) voor kennisgeving aan te nemen.

7. T02517

Toezegging Belastingrente koppelen aan reëel rendement (34.785)

De commissie besluit de brief van de minister van Financiën van 5 juli jl. (34785,L) voor kennisgeving aan te nemen, maar toezegging T02517 te handhaven als openstaand, in afwachting van het toegezegde onderzoek in het kader van Box 3.

8. 21.501.20, T

brief van de minister van Buitenlandse Zaken ter aanbieding van het verslag van de Europese Raad van 28 en 29 juni 2018 (Europees Semester 2018, MFK, E150033, E130048)

De commissie besluit het verslag van de Europese Raad van 28 en 29 juni 2018 voor kennisgeving aan te nemen.

9. Nieuwe voorstellen Kapitaalmarktunie: COM(2018)331 en COM(2018)336

De commissie besluit de voorstellen COM(2018)331 en COM(2018)336 en de bijbehorende BNC-fiches voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren