In de periode 1990 tot 13 juni 2023 was de GroenLinks-fractie vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. Sinds 13 juni 2023 is er een gezamelijke fractie van GroenLinks en PvdA (Partij van de Arbeid) gevormd, genaamd GroenLinks-PvdA.

Wilt u contact opnemen met de GroenLinks-fractie, dan kunt u een bericht sturen aan groenlinks@eerstekamer.nl.

Partijwebsite: www.groenlinks.nl


Fractiebestuur

fractiesecretaris/vice-voorzitter: Farah Karimi (sinds 2 juli 2019)