Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage (36.235); voorlopig verslag (EK, B)