Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 16 februari 2021
1. 35704

Incidentele suppletoire begroting Financiën 2021 inzake Herstel Toeslagen

Inbreng ten behoeve van verslag wordt geleverd door de fracties van D66 (Van der Voort), SP (van Apeldoorn) en 50PLUS (Van Rooijen). Onder voorbehoud van tijdige beantwoording - vrijdag 19 februari - acht de commissie het voorstel gereed voor plenaire behandeling op 23 februari 2021.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren