35.704

Incidentele suppletoire begroting Financiën 2021 inzake Herstel ToeslagenDeze incidentele suppletoire begroting (ISB) bevat de verwerking in de begroting 2021 van het ministerie van Financiën van maatregelen die worden genomen om gedupeerde ouders te compenseren in het kader van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagen.

Door de aanvaarding door de Tweede Kamer van het amendement Lodders en Van Weyenberg (TK, 4) over een moratorium wordt in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) een afkoelingsperiode opgenomen waardoor rust en ruimte wordt gecreëerd met als doel om te komen tot een goede afwikkeling van de schulden van de ouders die behoren tot de hersteloperatie toeslagen.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 11 februari 2021 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 maart 2021 met algemene stemmen aangenomen.

De commissie heeft op 27 september 2022 kennisgenomen van de brief van de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane van 16 september 2022 over de stand van zaken van de hersteloperatie toeslagen (EK 35.468 / 35.704, I met bijlage). De commissie besloot de brief te betrekken bij de behandeling van het pakket Belastingplan 2023.


Kerngegevens

ingediend

15 januari 2021

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake Herstel Toeslagen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 29 januari 2021. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 29 januari, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 29 januari 2021.


Documenten

77
Bladeren:
[1-50] [51-77] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-77] documenten