35.579

Vaststelling tarieven opslag duurzame energie- en klimaattransitie 2021 en 2022Dit voorstel wijzigt de Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) in verband met de vaststelling van tarieven voor de jaren 2021 en 2022. De ODE is een heffing op het gebruik van elektriciteit en aardgas die dient ter financiering van de met de subsidieregeling Stimulering Duurzame energietransitie (SDE++) samenhangende kasuitgaven. De SDE++ stimuleert naast duurzame energieproductie ook CO2-reductie.

Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2021.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 12 november 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, DENK, D66, VVD, CDA en ChristenUnie.

Tegen: SP, FVD, PvdD, Van Kooten-Arissen, SGP, PVV en Van Haga.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 december 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: CDA, VVD, GroenLinks, 50PLUS, PvdA, OSF, D66 en ChristenUnie.

Tegen: SGP, Fractie-Van Pareren, FVD, Fractie-Otten, SP, PVV en PvdD.


Kerngegevens

ingediend

15 september 2020

titel

Wijziging van de Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie in verband met de vaststelling van tarieven voor de jaren 2021 en 2022

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Economische Zaken en Klimaat (..- 2024)

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari 2021


Documenten

36