Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 3 juli 2020
1. 35 505

Zesde incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake Steunmaatregelen KLM

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van FVD (Frentrop), PvdA (Crone) en SP (Van Apeldoorn).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren