Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 2 juli 2020
1. 35 466

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fractie van de PvdA (Sent).

2. 35 492

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fractie van de PvdA (Sent).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren