Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 12 mei 2020
1. 35205

Wet vliegbelasting

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), CDA (Atsma), GroenLinks (Vendrik) en PvdA (Crone), D66 (Van de Voort), PVV (van Strien), ChristenUnie (Ester) en PvdD (Koffeman)

2. 35179

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties CDA (Essers), GroenLinks (Karimi), ChristenUnie (Ester) en SGP (Schalk).

3. 29232, A

Brief van de ministers van Financiën en van Infrastructuur en Waterstaat over mogelijke steunmaatregelen Air France - KLM; Air France – KLM

De commissie besluit in schriftelijk overleg te treden naar aanleiding van de brief van 24 april 2020. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

4. Algemene financiële beschouwingen 2020

De commissie stelt voor de Algemene Financiële Beschouwingen 2020 op dinsdag 17 november 2020 te houden.

5. 21.501-07, BM, BN, BO, BP

Diverse geannoteerde agenda's en verslagen van de Ecofinraad en de Eurogroepvergaderingen

Naar aanleiding van de diverse geannoteerde agenda's en verslagen van de Ecofinraad en de Eurogroepvergaderingen besluit de commissie, op voorstel van de leden Vendrik (GroenLinks), Crone (PvdA) en Ester (ChristenUnie), tot een mondeling overleg met de Minister van Financiën en de Minister van Buitenlandse Zaken over het Europees Semester, de EU-coördinatie van Coronamaatregelen en de positie van Nederland daarbij, het stabiliteits- en groeipact en de staat van de Eurozone.

6. Kennismakingsgesprek met de nieuwe staatssecretarissen van Financiën

De commissie wenst - zo mogelijk - op 26 mei 2020 alsnog het kennismakingsgesprek te voeren met de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane, mevrouw Alexandra van Huffelen en de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst, de heer Vijlbrief.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren