Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 3 december 2019
1. 35302

Belastingplan 2020

Inbreng voor het verslag wordt heden geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), CDA (Essers), SP (Van Apeldoorn) en 50PLUS (Van Rooijen).

2. 35303

Overige fiscale maatregelen 2020

Inbreng voor het verslag wordt heden geleverd door de fractie van de VVD (Geerdink).

3. 35304

Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord

Inbreng voor het verslag wordt heden geleverd door de fracties van de VVD (Geerdink) en het CDA (Essers).

4. 35305

Wet bronbelasting 2021

Inbreng voor het verslag wordt heden geleverd door de fractie van de VVD (Geerdink).

5. 35306

Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven

De commissie brengt eindverslag uit. De plenaire behandeling van het wetsvoorstel zal plaatsvinden op maandag 9 en dinsdag 10 december 2019.

6. 35307

Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten

De commissie brengt eindverslag uit. De plenaire behandeling van het wetsvoorstel zal plaatsvinden op maandag 9 en dinsdag 10 december 2019.

7. 35241

Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking

Inbreng voor het verslag wordt heden geleverd door de fracties van de VVD (Geerdink) en het CDA (Essers).

8. 35255

Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

De commissie brengt eindverslag uit. De plenaire behandeling van het wetsvoorstel zal plaatsvinden op maandag 9 en dinsdag 10 december 2019.

9. 34552, V

Antwoordbrief van de staatssecretaris van Financiën over de stand van zaken bij de uitwerking van suggesties voor verbetering van de giftenaftrek en ANBI/SBBI-regeling; Belastingplan 2017

De commissie besluit op 17 december 2019 inbreng te leveren ten behoeve van nader schriftelijk overleg.

10. T02776

Toezegging Toezenden integrale kabinetsappreciatie interdepartementaal beleidsonderzoek Toeslagen (35.010)

Op voorstel van het lid Van Rooijen (50PLUS) besluit de commissie toezegging T02776 opnieuw ter bespreking te agenderen na het kerstreces.

11. Mededelingen en informatie

De commissie besluit de aanvulling op de geannoteerde agenda van de Ecofinraad van 5 december 2019 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren