35.306

Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgavenIn dit wetsvoorstel wordt voorgesteld om de fiscale aftrek voor scholingsuitgaven af te schaffen, hetgeen een vereenvoudiging inhoudt voor de Belastingdienst. In de plaats van deze aftrekpost komt een vervangende regeling: de subsidieregeling STAP-budget (Stimulans van de Arbeidsmarktpositie) voor natuurlijke personen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt.

Het wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2020.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 14 november 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: GroenLinks, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, SP, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, PvdA en Van Haga.

Tegen: PVV en FVD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 december 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: CDA, GroenLinks, D66, ChristenUnie, SGP, VVD, SP, PvdD, FVD, PvdA, OSF en 50PLUS.

Tegen: PVV en Fractie-Otten.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) had naar aanleiding van de brieven van de minister van SZW van 4 juni 2021 (EK, E met bijlage) over de inwerkingtreding van de Wet afschaffing fiscale aftrek en van 21 juni 2021 (EK, F) inzake de voortgang Subsidieregeling STAP-budget de minister bij brief van 15 juli 2021 (EK, H) verzocht de commissie op de hoogte te houden over de voortgang van de inwerkingtreding van de subsidieregeling en te zijner tijd de evaluatie van de subsidieregeling aan de commissie aan te bieden.

Op 18 november 2019 werd door medewerkers van het ministerie van Financiën voor de Commissie Financiën een technische briefing over het wetsvoorstel verzorgd.


Kerngegevens

ingediend

17 september 2019

titel

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven (Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
  • 2. 
    In afwijking van het eerste lid treedt artikel I, onderdeel D, in werking met ingang van 1 januari 2031.

Documenten

54
Bladeren:
[1-50] [51-54] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-54] documenten