Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 2 juli 2019
1. 35110

Wet fiscale arbitrage

Met betrekking tot wetsvoorstel 35110 wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van het CDA (Essers), GroenLinks (Vendrik) en de PvdA (Crone). Een concept van het voorlopig verslag zal per e-mail onder de leden worden verspreid, zodat fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.

2. Mededelingen en informatie

De commissie neemt kennis van de bevestiging van het informele kennismakingsgesprek met de minister van Financiën dat op 10 september van 17.30 tot 18.30 uur in de Eerste Kamer zal plaatsvinden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren