Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 27 november 2018
1. Pakket Belastingplan 2019, Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking en Wet fiscale maatregel rijksmonumenten

De leden van de fracties van VVD (Van de Ven), CDA (Van Rij), D66 (Backer), SP (Köhler), PvdA (Sent), GroenLinks (Binnema), ChristenUnie (Ester) en SGP (Schalk) leveren inbreng ten behoeve van de voorlopige verslagen inzake het pakket Belastingplan 2019, het voorstel Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD1) (35 030) en de Wet fiscale maatregel rijksmonumenten (34 556).

2. 34813

Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

3. E180029

verslag van een schriftelijk overleg over het voorstel voor een verordening betreffende de instelling van een Europese stabilisatiefunctie voor investeringen

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van Financiën van 23 november inzake een Europese stabilisatiefunctie voor investeringen.

4. Rondvraag

De leden van de fractie van de SGP spreken hun voorkeur uit voor plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2019 op alleen dinsdag 11 december, in plaats van verspreid over zowel maandag 10 december als dinsdag 11 december. In afwachting van de verdere plenaire agenda voor deze data blijft de optie van maandagavond 10 december vooralsnog openstaan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren