Wet excessief lenen bij eigen vennootschap (35.496); voorlopig verslag (EK, B)