Wet CO2-heffing industrie (35.575); voorlopig verslag (EK, B)