Wet aanpassing box 3 (35.577); voorlopig verslag (EK, B)