Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars (34.842); voorlopig verslag (EK, B)